Böntillfälle
Böntid
Tid till bön
Fadjr
Shuruk
Zuhr
Assr
Magreb
Isha