Utvecklare | Developer

Vi hjälper dig  |  We help you

Mitt varumärke är "Creative Art Design", beskriver exakt vad jag gör: Jag designar allt som kan utformas. Från en logotyp till ett kompletta grafiska företags profiler, marknadsföring på nätet samt webbplatser. Mitt andra arbete är video presentation och samordning av arbetsflöden.


My brand name is, “Creative Art Design“, describes exactly what I do: I design anything that can be designed. From a logotype, to a a complete company graphical profiles, and from corporate identity to web sites. My second work is video presentation and coordination of workflow.

Contact us: support@aishaprint.com

Chatta med oss eller maila projekt ansvarig
Chatt: www.bontider.se
Epost: support@bontider.se